Sammendrag Verdisakforsikring
Verdisakforsikring VSK1-4

Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva din forsikring kan omfatte, og noen av de begrensninger som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårenes som gjelder.
Hva er forsikret?Hva kan ikke forsikres?
 • Gjenstander som er angitt i Forsikringsbeviset, f.eks smykker, kunst, foto-/ videoutstyr, pc, sportsutstyr, musikkinstrumenter m.m.
 • Bruksgjenstander med lav verdi og/eller kort levetid
 • Gjenstander til utleie, når forsikringstager er utleier
 • Gjenstander der forsikringstager bor permanent utenfor Norden

Hvilke skadesituasjoner erstattes av forsikringen?
ErstattesUnntak
"All risk"
 • Alle skader som skyldes en plutselig ytre årsak, f.eks tyveri, annet tap eller skadeverk
 • Skade som skyldes slitasje, gradvis forringelse, feil eller mangler ved gjenstanden.
 • Skade som skyldes insekter og mark
 • Skade som oppstår under utleie

Hva må du som kunde betale ved skade?
Det trekkes i de fleste tilfeller egenandel når skade oppstår. De vanligste egenandelene er listet opp nedenfor. I særvilkår eller forsikringsbeviset for verdisak-forsikringen finner du eventuelle avvik fra denne listen.
EgenandelEgenandel
Kunst på utstilling 10% av skaden, min. kr 500Andre gjenstander kr 500

Når kan erstatningen bli redusert eller avslått?
I noen tilfeller vil selskapet måtte avslå eller redusere erstatningen. De vanligste tilfellene er:

 • Skade som følge av en uaktsom handling som f.eks. etterlate et kamera på postkontoret

Andre aktuelle forsikringer

Tilleggsdekninger
 • Gjenstander der forsikringstager bor utenfor Norden mer enn 3 mnd. i året.
 • Gjenstander som forsikringstager har leiet.


Viktig å vite
Forsikringssum
Gjenstandene er forsikret inntil den forsikringssum som er angitt i forsikringsbeviset. (Kvittering kan være veiledende).

Følgende gjenstander krever takst når verdien overstiger
kr. 20.000,-:
 • pels
 • smykker
 • kunst (maleri, skulptur o.l.)
 • samlinger med verdi over kr. 50.000
If pluss
Nå er det enda mer lønnsomt å samle forsikringene i If. Jo flere hus, hjem, biler og båter du samler hos oss, jo høyere rabatt får du. Er du If Pluss-kunde får du også automatisk dekket nyanskaffelser som omfattes av forsikringen fram til første hovedforfall (trygghetsgaranti).


Verdisakforsikring
kan bare tegnes som tillegg til hovedforsikring.

Show details for FotnoteFotnote
Hide details for Fotnote
Fotnote:

Lukk vindu
Tilbake